Az iskoláról


A kezdet.

Az 1955 előtti évek, évtizedek zenei közélete magában hordozta a zeneoktatás csíráit Salgótarjánban.

1955 november 18-án a Magyar Közlöny 120 számában megjelent a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának határozata, mely szerint a Népművelési Miniszter által meghatározott városokban
-köztük Salgótarjánban- zeneiskolát kell alapítani.

A szervezés Váczi Gyula kiváló zongoraművész és pedagógus vezetésével indult meg 1955 őszén. A hivatalos évnyitóra 1955 december 7-én került sor a Városi Kultúrházban.

Nehéz, mostoha körülmények között kezdődött meg a tanítás az Ipartestületi Székházban, 4 kis szobában.

A továbblépés

A salgótarjáni zeneiskola munkája egyre szélesebb körben vált ismertté, egyre növekvő tanulói létszámmal és aktív zenei közélettel, hangversenyekkel.

1965-ben új helyre költözik a zeneiskola.

A Városi Tanács megvásárolta a Lovász József /ma Meredek/ úti Gottesmann házat, mely az oktatás rendezettebb körülményeit jelentette.

A végleges költözés

A számviteli főiskola új épületének átadása után felszabadult a József Attila úti, eredetileg zeneiskolának szánt épülete, melybe 1979 februárjában tudott beköltözni a tantestület, mely épület azóta is otthont ad az intézményes zeneoktatásnak.

További szakmai bővülések

1980-ban megépül a nagytermi orgona, megkezdődött az orgonaoktatás, majd a hangszer révén az 1985-ben megrendezett I. Orgonaszakos Növendékek Országos találkozója által Salgótarján bekapcsolódott az országos zenei versenyek rendezőinek sorába.

A találkozót 3 évente rendezi az intézmény, a legutóbbi 2007-ben már a VIII. volt a sorban. 1981-ben megkezdődött és elkezdődött a népzene és a jazz oktatása.

A zeneiskola megyei kisugárzása révén megindult a zeneoktatás- mint tagiskola-Nagybátonyban, Balassagyarmaton, melyek nemsokára önálló intézmények lettek.

A '80-as évek közepére szinte minden klasszikus hangszer oktatására mód nyílott, mely a tanulók létszámának fokozatos növekedésével járt.

Névadó

2000-ben a Millennium évében az iskola felvette alapító igazgatójának, Váczi Gyulának nevét.

Nem sokáig működött Váczi Gyula Zeneiskola néven az intézmény, mivel a 2001/2002-es tanévtől a társművészetek oktatásával bővült a tartalmi munka, így ettől a tanévtől Váczi Gyula Művészeti Iskola, majd Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az iskola neve.

A jelen

Városunk kulturális életét a magyar társadalomban végbemenő politikai, gazdasági, társadalmi változások igen erőteljesen érintették,befolyásolták.

Nógrád megye, és különösen Salgótarján a rendszerváltozást követően a gazdaságilag elmaradott, hátrányos helyzetű régiók csoportjába került.

Ezzel együtt és ennek ellenére megállapítható, hogy önkormányzatunk minden nehézség ellenére igyekezett és igyekszik megőrizni a város gazdagnak mondható kulturális értékeit.

A város zenei életét alapvetően a komolyzenei együtteseink működése határozza meg. Központi szerepet tölt be ezen a téren az iskolánk, nemcsak az oktatásban, hanem úgy is, mint a helyi hangversenyélet szervezője, rendezője és fontos intézménye.

A 2011-2012-es tanévben a beiratkozott közel 1000 fős tanulólétszámmal és a 40 fős tanári karral Salgótarján egyik legnagyobb intézményének tekinthető az iskola.

A legnagyobb tanulói létszámmal működő zenei tagozaton kívül a táncművészeti és képzőművészeti tagozatokon való tanulást, képzést is választhatják tanulóink, szakmailag kiváló színvonalú pedagógusok, szaktanárok irányításával. A zenei képzés minden klasszikus hangszertanulására lehetőséget ad, jelentős szerepe van a népzenei tanszaknak, de a jazz, könnyűzene oktatása is része pedagógiai programunknak.

Eredményeink

Az elmúlt évtizedek alatt közel 250 hangszeres tanulónk választotta a zenei pályát, ahol muzsikusokká, tanárokká, előadóművészekké váltak, illetve ma is folytatják zenei tanulmányaikat az ország különböző zeneművészeti középiskoláiban, főiskoláin és a Zeneakadémián.

Szinte nincsen olyan megyei, régiós, országos zenei verseny, ahol hangszeres tanulóink ne képviselnék iskolánkat és az országos döntőben a legelőkelőbb-1.2.3.-helyezéseket érték és érik el. Az utóbbi években a társművészetek tanulói is az iskola hagyományaihoz méltó eredményekkel büszkélkedhetnek.

Zenei közélet

Tanáraink jó példát mutatva tanulóik előtt, tekintélyes részt vállalnak Salgótarján zenei kultúrájában. A muzsika terjesztése az általános iskolás, középiskolás diákok és felnőtt lakosság körében azt is eredményezi, hogy a jó zenei élet, hangversenyek élménye vonzóvá teszi a zenetanulást. Ennek legfontosabb mércéje, hogy ez az igény nem csökken napjainkban sem, ami számunkra nagy öröm, hiszen 960 gyermek személyiségfejlődését segítjük,akiknek cél a szabadidő értékes eltöltése.

Lehetőség nyílik számukra a zenei-művészeti életben való aktív közreműködésre, utánpótlásaként a város zenei-művészeti csoportjainak munkájában való részvétellel. Sok volt és jelenlegi növendékünk játszik a Salgótarjáni Szimfonikus Zenekarban,és a Salgótarjáni Koncert Fúvószenekarban ,tanárainkkal és a város felnőtt, amatőr zenészeivel együtt.

Ezeket a nemes célokat vallotta magáénak az alapító, a mindenkori és jelenlegi tanév Tantestülete, melynek elhivatottsága, szakmai képzettsége, pedagógiai munkájának színvonala a következő tanévekre is biztosított a Váczi Gyula Alapfokú Zene-és Művészeti Iskolában.

lap tetejére