Igazgatói rendelet

a tandíj és térítési díj megállapított összegéről a 2013/2014-es tanévben

Térítési díjak


18 év alatti növendékek

Tanulmányi eredmény Új és 5-ös átlag alatti tanulók 5-ös átlagú tanulók
Zenei ág 10900 Ft/félév 6500 Ft/félév
Szolfézs előképző 4000 Ft/félév 4000 Ft/félév
Szolfézs főtárgy 4000 Ft/félév 4000 Ft/félév
Képzőművészet, néptánc 4000 Ft/félév 4000 Ft/félév

18-22 növendékek, akik nappali rendszerű oktatásban tanulói jogviszonyban tanulnak

Tanulmányi eredmény Új és 5-ös átlag alatti tanulók 5-ös átlagú tanulók
Zenei ág 30500 Ft/félév 18300 Ft/félév
Képzőművészet, néptánc 7900 Ft/félév 4700 Ft/félév

Azok a 18-22 éves tanulók, akik még nem teljesítették tankötelezettségüket (nem érettségiztek),
a 18 év alatti kategória szerint fizetnek térítési díjat! A tanulói jogviszonyt igazolni kell!


Tandíj

Zenei ág: 108900 Ft/félév
Képzőművészeti ág: 28200 Ft/félév
Tandíjat kell fizetni annak a tanulónak:

Térítési és tandíjfizetési kedvezmények:

Ingyenesen tanulhat az első alapfokú oktatásban:

Tanulmányi eredmény alapján 40%-os kedvezmény jár:

(Minimális térítési díj: egyéni oktatás 6500 Ft/félév, csoportos: 4000 Ft/félév)

Új tanulónál a tanulói jogviszony keletkezésének évében a tanulmányi eredmény alapján járó kedvezményt a félévi osztályzatok alapján kell megállapítani, február 15-ig.

Szociális helyzet alapján 40% kedvezmény jár:

Amennyiben a közös háztartásban élő családtagok egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét (2010. évben 28500 Ft) a térítési és tandíj - tanulmányi eredmény figyelembevételével - megállapított mértéke 40%-kal csökkenthető.

A szociális kedvezményre való jogosultságot a kérelem benyújtásakor megfelelő módon (jövedelemigazolással, nyugdíjszelvénnyel, társadalombiztosítási ellátást igazoló kifizető szelvénnyel stb.) igazolni kell. A kedvezmény elbírálásáról az intézmény vezetője dönt.

Alapfokú művészetoktatásban kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. Több jogcím együttes fennállása esetén a tanuló határozza meg, hogy mely jogcím szerint járó kedvezményt kívánja igénybe venni.


A térítési díj és tandíj megállapítása és befizetése:

A térítési díjat és a tandíjat szept. 30-ig kell megállapítani a tanuló előző évi tanulmányi eredményének és szociális helyzetének figyelembevételével.

Befizetési határidő:

Első félévi díjat 2013. szeptember 30-ig
II. félévi díjat 2014. február 18-ig

Ettől eltérő fizetési módot (határidőmódosítás, részletfizetés) kérelemre az intézmény vezetője engedélyezhet.

A befizetési határidők elmulasztása esetén az intézmény vezetője 30 napon belül a fizetésre kötelezettet felszólítja, és a befizetésre új határidőt szab meg. Amennyiben a befizetésre a póthatáridő lejártáig nem kerül sor, a tanulói jogviszony megszüntethető.

Tóth Tibor
Igazgató

lap tetejére