Széchenyi 2020 logó 2 Széchenyi 2020 logó

Muzsikál az erdő, avagy az ésszerűen élő ember alkalmazkodik a világhoz.
TÁMOP-3.1.4.-C-14-2015-0475.

A projekt tartalmának bemutatása: A művészeti iskola nevelési és oktatási céljai között kiemelt szerepet kell kapnia a környezettudatosságnak, a környezetvédelemre való nevelésnek, szűkebb hazánk a Palócföld tájjellegű kultúrája, hagyományai ápolásának, a gyermekek egy pozitív és maradandó életminőség-változás felé irányításának, mind a személyiségfejlesztés, mind a közösség építésének terén a hagyományos és modern kultúra eszközeivel. Mindezek megvalósítására kiváló lehetőséget biztosít jelen pályázat. Az öko-táborok a környezettudatos gondolkodás elsajátítására, a tanórán kívüli szabadtéri jellegű mozgásos tevékenységek a mozgáskultúra fejlesztésére, a digitális tartalmak oktatási gyakorlatban való használata az élményszerűbb tanórákra, a közösségi rendezvények a csapatépítésre, a családok bevonásával a közös alkotás élményére, míg a pedagógus továbbképzések a felkészültebb, a pedagógiai problémák hatékony megoldásának elsajátítására adnak lehetőséget. Az öko-táborok során a természetközeli környezet, a természetben való alkotás, mozgás élménye, a természetes anyagok használata, valamint az újrahasznosítás olyan koncentrált hatást érhetnek el a résztvevő gyerekeknél, aminek eredménye mindennapi életünkben is jelentkezik.. Ez a hatás a családjukra is kiterjed, így olyan korosztályhoz is elérnek az átadott ismeretek, melyeknek korukból, illetve társadalmi helyzetükből adódóan nem egyértelmű a környezettudatos magatartás. A természetjárás és az ez alatti viselkedési normákra való figyelemfelhívás a testi-lelki egészség magerősítésére fókuszál, ezáltal környezettudatosabb, lelkileg erősebb, a környezettel összhangban élni tudó, művészettel el-és befogadó generáció felnövekvéséhez járul hozzá. A hátrányos helyzetű régióban különösen fontos, hogy a családi programok, valamint a mozgásos tevékenységek során tudatosítsuk a gyerekekben és a családokban, hogy képesek változtatni közvetlen környezetükön, ezáltal az őket körülvevő világon is, miközben a gyökereiket jelentő népi értékeiket is megőrzik.

Kedvezményezett neve: Váczi Gyula Alapfokú Művészeti Iskola.
A projekt címe: Muzsikál az erdő, avagy az ésszerűen élő ember alkalmazkodik a világhoz.
Szerződött támogatás összeg: 30.000.000 Ft.
A támogatás mértéke: 100 %.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2015. október 31.
A projekt azonosító száma: TÁMOP-3.1.4.-C-14-2015-0475.

lap tetejére