Széchenyi 2020 logó 2Széchenyi 2020 logó

EarMaster szolfézs oktató szoftver.


EarMaster szolfézsoktató programot 10 éve ismertem meg Balassagyarmaton egy szakmai továbbképzés kapcsán. Rendkívül hasznosnak tartom a szolfézsoktatásban. A program segítségével játékosan tudom fejleszteni a gyermekek hallását, amely egy hagyományos óra keretében már egy kicsit unalmas lehet a gyermekeknek. Nagyon sok tanulási időt, kottapapírt, adminisztrációt tudunk megspórolni ezzel a módszerrel. Sok gyermek zeneművészeti szakközépiskolai felvételijét segítette elő ez a lehetőség az iskolánkban lerövidítve a gyermekek tanulási folyamatát. Minden gyermek a saját szintjén, saját tempóban egyénileg fejleszthető. A fejhallgató használatával egyszerre öt gyermek tud elmélyülten a saját szintjén fejlődni, míg én a csoport másik felével egy hatodik feladattal is tudok foglalkozni. Ha nem ismeri fel a gyermek az adott hallásgyakorlatot a program humorosan adja tudtára a hibát a többi tanuló tudta nélkül, így a gyermek mentesül a megszégyenülés alól, gyakorlatilag csakis sikerélmény éri miközben dolgozik. A program számolja a jó feladatok arányát, százalékos szinten mérhető a gyermek teljesítménye. Sokszínű feladatok sora vár a gyermekekre a programban, amelyek a tantervi követelményeknek, sőt a szakközépiskolai felvételi követelményeknek is eleget tesz. 12 gyakorlandó terület van a hallásfejlesztő szoftverben: (hangköz-összehasonlítás, hangközfelismerés, hangközéneklés, akkordhangzatfelismerés, akkordhangzatfordítások, összhangzattan, skálafelismerés, ritmusolvasás, ritmusvisszaadás, ritmusdiktálás, ritmusjavítás, dallamdiktálás) a gyermekek hallását kottázását és ritmusérzék fejlesztését elősegíti egyéni szinten.

A jelenlegi programban négy különböző korosztályú csoportnak adtam öt órát (hetente 4-szer 45 perc). A legnagyobbakkal modális hangsorok felismerését gyakoroltunk. A legkisebbek ismerkedtek a tiszta hangközökkel. Az alaphármashangzatokat a másodikosok, a fordításait a harmadik-negyedikes csapat tanulta. Összesen húsz óra a zeneiskola 2. emeletén a szolfézs teremben, szeptember 24-től október 22-igt tartott. A tanulók nagyon élvezték, hogy számítógépekkel folytak az oktatások.

Alkalmazkodva korunk digitális eszközeihez, számomra is megkönnyíti a tanítást, jóval hatékonyabb munkát tudok elvégezni ennek segítségével. Talán az sem lényegtelen, hogy a gyermekek örömmel jönnek szolfézs órára…

Nagy Marianna
lap tetejére